Mission III : Solar

Solar advies


Zero Heroes kan u als onafhankelijke partij van A tot Z ondersteunen in uw solarprojecten. Onze mensen volgen de marktontwikkelingen op de voet en hebben veel praktijkervaring in het advies, de technieken en de financieringsconstructies. Wij kennen de keten van leveranciers en fabrikanten als geen ander. Wij kunnen u stap voor stap meenemen vanaf haalbaarheidsonderzoek tot oplevering en daarna ook op opbrengst onafhankelijk bewaken. Wanneer er in de exploitatieperiode vervolgens een probleem optreedt, kunnen wij u bij staan bij het oplossen daarvan om de beoogde opbrengsten zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kort. Uiteraard is het mogelijk om losse diensten af te nemen of om een advies op maat te maken.


Haalbaarheidsonderzoek

We beginnen met een haalbaarheidsonderzoek. Wij brengen de belangrijkste ins- en outs in kaart en rekenen een aantal realistische scenario’s door. Zo kijken wij naar de beschikbare daken, wat de beste oriëntatie is van de panelen en het energieverbruiksprofiel. U geeft aan wat u belangrijk vindt en wij nemen dit mee in ons advies. Dit kan bijvoorbeeld zijn het financieel te behalen rendement of het maximaliseren van de opbrengst voor uw verduurzamingsdoelstellingen. Ook wanneer u niet de financiële middelen beschikbaar heeft, kunnen wij u adviseren in de diverse mogelijke financieringsregelingen.Subsidieaanvraag

Na het uitwerken van de exploitatieberekening (als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek) presenteren wij u de resultaten en laten wij u ook precies zien wat de effecten zijn van de mogelijke SDE-subsidie. Wij begeleiden u in de afweging tussen gaan voor maximaal (financieel) rendement of een grotere kans om uw aangevraagde projectsubsidie beschikt te krijgen. Door ons te machtigen regelen wij alles voor u met uw netbeheerder en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Marktconsultatie

U heeft uw positieve beschikking ontvangen en u wil aan de slag met de realisatie van de installatie. Maar ook zonder beschikking zijn er andere vormen van exploitatie mogelijk zoals dak(ver)huur of bijvoorbeeld lease. Daarvoor zullen wij eerst een programma van eisen (PvE) opstellen. Samen met u bepalen we wat u belangrijk vindt bij een aanbieder. Is dit de prijs, de mate van service, of bijvoorbeeld de garanties. Samen met u selecteren wij enkele partijen en beoordelen wij op onafhankelijk wijze hun offertes.Begeleiding realisatie en administratief ontzorgen

Nadat de opdracht is gegund begeleiden we u in zijn geheel. Wij zien erop toe dat de bouw van de installatie verloopt conform hetgeen is afgesproken en dat de planning wordt gehaald om tijdig te beginnen met het ontvangen van subsidies. Maar er komt nog veel meer kijken bij de realisatie: uw contracten met uw netbeheerder moeten worden aangepast, uw inkoopcontract moet ook kunnen voorzien in een goed tarief voor teruglevering, er moet een meetdienstcontract voor de Bruto Productie Meters (BPM) worden afgesloten, uw installatie dient tijdig te worden aangemeld bij CertiQ, etc., ect.. Wanneer u veel GVO’s (Garanties van Oorsprong) te verhandelen heeft, kunnen wij u adviseren waar deze het best onder te brengen.Bewaking opwekprestatie

Nadat uw installatie in zijn geheel is opgeleverd, is het natuurlijk van belang om erop toe te zien dat de productie maximaal blijft. U heeft immers een investering gedaan waarop u een bepaald rendement verwacht. In de praktijk blijkt vaak dat veel aanbieders niet of matig de opgeleverde projecten in de gaten houden en wij begrijpen dat u daar zelf ook geen tijd voor heeft. Om de performance te kunnen beoordelen, dient ook te worden gekeken naar de zoninstraling, de temperatuur en de degradatie van het merk en type panelen dat u gebruikt. Wij kunnen uw installatie onafhankelijk monitoren en daarbij de werkelijke opbrengst vergelijken met de gemodelleerde opbrengst. Indien de performance te veel terugloopt, of in het geval er een storing is, merken wij dit op en brengen we u daarvan op de hoogte, zodat u actie kunt ondernemen naar de leverancier.Troubleshooting

Mochten er problemen zijn met uw solarinstallatie, dan kunnen wij u ondersteunen bij het oplossen daarvan. Wij zullen in eerste instantie beoordelen of de problemen binnen de garantievoorwaarden vallen en spreken hierbij als eerste uw leverancier aan. Mocht het niet meer mogelijk zijn om de garantiekwesties bij uw leverancier neer te leggen (omdat deze bijvoorbeeld niet meer bestaat), dan kunnen wij zelfs in veel gevallen voor u bemiddelen met de fabrikanten van de panelen en omvormers. Wij zijn goed bekend bij de meest vooraanstaande fabrikanten en de ketens van groothandelaren, zodat er een gerede kans is dat wij toch de weg richting de garanties voor u kunnen bewandelen.Maatwerkadvies

Naast de bovenstaande diensten bieden wij natuurlijk op het gebied van solar maatwerkadviezen aan. Is uw bedrijf bijvoorbeeld gevestigd in een huurpand en uw verhuurder heeft plannen om solar te plaatsen? Dan kunnen wij u adviseren wat van belang is om de risico’s (bijvoorbeeld in geval van gevolgschade) voor u zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast kunnen wij, in het geval u ook stroom afneemt van de installatie, bemiddelen met de leverancier om dit ook voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Heeft u een maatwerkvraag? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

START VANDAAG NOG!

DOE EEN INTAKE!


Wij komen graag bij u langs, om de mogelijkheden te bespreken!


MAAK EEN AFSPRAAK

+316 51 26 74 51